Galeria Sztuki w Hongkong

Otwórz mapę

17:52:38

Art Jam Central

City Unit 401, Yu Shing Comm Bldg, 15 Queen Victoria Street, Central

Strallow 紫流蘇 | 香港藝術家作品展覽分享及買賣平台

City Room 210 2/F New City Centre, 2 Lei Yue Mun Road, Kwun Tong, Kwun Tong

煉石手創館

City 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong

Lo Fung

City 216/F,, 7 Shing Yip Street, Kwun Tong

BRINK ART STUDIO

City Yip Win Factory Building, 10 Tsun Yip Lane, Kwun Tong

Geneyclee Gallery

City Room 702, 7/F, Sunbeam Centre, 27 Shing Yip Street, Kwun Tong

展藝畫坊 Chin Studio

City 11 Shing Yip Street, Kwun Tong

Whitestone Gallery HK Hollywood Road

City Lee Roy Commercial Building, 57-59 Hollywood Road, Central

墨舞 Torrential Ink

City 37 Yiu Wa Street, Bowrington

Hauser & Wirth

City 16-15/F, 80 Queen's Road Central, Central

88 Gallery

City 229 Hollywood Road, Sheung Wan

tgt Gallery

City 59 Shantung Street, Mong Kok

Sundaram Tagore Gallery

City Lee Roy Commercial Building, 4/F, Central, 57-59 Hollywood Road, Central

kubrick APM

City Kwun Tong Road, Kwun Tong

DotDotDot Gallery

City 觀塘成業街11號華成工商中心13 6樓 13室

JPS Gallery

City 62B Tong Mi Road, Mong Kok

中華亮寶樓有限公司

City Kuo Wah Building, 342 Hennessy Road, Wan Chai

PRÉCÉDÉE

City 304 Shanghai Street, Yau Ma Tei

C2 of City Chain

City MIKIKI, L1/F, 109舖

Art Nice Gallery 儷綉軒

City 148 Queen's Road East, Wan Chai

臻美畫苑

City 駱克道57-73號華美粵海酒店大堂C舖, Wan Chai

The Art Red Hong Kong Limited

City Wanchai Central Building, 89 Lockhart Road, Wan Chai

千帆畫廊 Sails Art Gallery

City 唐 1 樓, 470 Reclamation Street, Mong Kok

Rasti Chinese Art

City 6/F Lee Roy Commercial Building, 57-59 Hollywood Road, Central

novalis contemporary art design

City 5 Sau Wa Fong, Wan Chai

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPosiłki na wynosPostój taksówekPralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy
near-place.com wykorzystuje cookies, aby zwiększyć swoje doświadczenie. jeśli kontynuować przeglądanie, uważamy, że akceptujesz ich użycie. Czytaj więcej